logo


Začetek Učne težave

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Učne težave PDF Natisni E-pošta

Pojem učne težave opredeljuje predvsem tiste težave otrok v šoli, ki so povezane z večjo ali manjšo šolsko neuspešnostjo.

Učne težave so lahko splošne ali specifične, oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od tistih, ki so vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci  imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učen težave obeh vrst.

Glede na stopnjo težavnosti učnih težav se otroci določenih skupin težjih oblik učnih težav lahko usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo preko postopka usmerjanja, ki ga omogoča Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Za skupino otrok z lažjimi do zmernimi učnimi težavami pa se predvideva oblikovanje Izvirnega delovnega projekta pomoči in pomoč v okviru šole po Konceptu dela učne težave v osnovni šoli (glej povezavo spodaj).

 

Učne težave delimo na nekaj podskupin, ki pa jih med seboj zaradi pogostih kombinacij težav in interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati. Te podskupine so:

 • lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave;
  - Specifične bralno-napisovalne težave 
  - Specifične učne težave pri matematiki
  - Dispraksija 
  - Specifični primanjkljaji na področju jezika
 • učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti;
 • učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja;
 • učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti;
 • učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije;
 • čustveno pogojene težave pri učenju;
 • učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti;
 • učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.


Z vidika celovite skrbi na področju učnih težav je pomembno, da je šola pozorna tudi na učence z blažjimi vidnimi, slušnimi, govornimi in\ali motoričnimi okvarami.
Teh učencev se ne usmerjaj v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo preko postopka usmerjanja na osnovi zakona o otrocih s posebnimi potrebami, ker zaradi svojega blagega primanjkljaja ne potrebujejo
individualiziranega programa. Pomembno je zato, da so razredniki in vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku, pozorni na blage primanjkljaje takih učencev in da jim zagotovijo ustrezne manjše prilagoditve v učnem okolju.


http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf

http://www.ucne-tezave.si/

http://www.drustvo-bravo.si/web/

 

Naročanje

Obveščamo vas, da je odslej možno naročanje na novi mobilni telefonski številki 040 / 83 21 05 kot tudi na dosedanji stacionarni številki 02 234 97 00 od ponedeljka do četrtka med 8. in 12. uro.

E - gradiva

 

 

 

 

moja starsa naslovnica

Ekran Naslovnica

Anksioznost naslovnica 

Dispraksija naslovnica 

NSUT naslovnica 

Disgrafija naslovnica 

ODS

 Moj otrok noče v šolo

branje NASLOVNICA      supervizija NASLOVNICA         jeza NASLOVNICA

brošura pot starsevstva naslovnica

vzgoja naslovnica

brošura digitalni svet naslovnica

scomsm mat e naslovna

 

 

 

 


Copyright © 2010 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Postavitev strani: Sončna pot d.o.o., Maribor.